Gjykata Komerciale

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 1387/22 411 Arnis Dumani
09:45 1398/22 411 Arnis Dumani
11:15 237/22 411 Arnis Dumani

NO Sessions!

Ndërmjetësimi Komercial

Aktgjykimet/Aktvendimet
Dhomat e Shkallës së Dytë-Dhomat e Shkallës së Parë
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Certifikatave
Paraqiteni kërkesën për lëshimin e certifikatës së Solvences