Gjykata Komerciale

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 25/22 418 Fisnik Nuli
10:00 46/22 418 Fisnik Nuli
11:00 257/22 418 Fisnik Nuli

NO Sessions!

Ndërmjetësimi Komercial

Aktgjykimet/Aktvendimet
Dhomat e Shkallës së Dytë-Dhomat e Shkallës së Parë
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Certifikatave
Paraqiteni kërkesën për lëshimin e certifikatës së Solvences