USAID organizon takim për mbështetje të avancimit të Gjykatës Komerciale

USAID organizon takim për mbështetje të avancimit të Gjykatës Komerciale

Krerët e Institucioneve të Sistemit të Drejtësisë morën pjesë në takimin e organizuar nga programi i USAID-it “Drejtësia Komerciale” për të koordinuar mbështetjen e planifikuar për avancimin e Gjykatës Komerciale.

Krerët e Institucioneve të Sistemit të Drejtësisë morën pjesë në takimin e organizuar nga programi i USAID-it “Drejtësia Komerciale” për të koordinuar mbështetjen e planifikuar për avancimin e Gjykatës Komerciale.
Nga ana e institucioneve u shpreh gatishmëri për bashkëpunim dhe koordinim për zbatimin efektiv të aktiviteteve të planifikuara.